O firmie

Firma powstała w czerwcu 2014 roku w odpowiedzi na zmieniające się przepisy Prawa Budowlanego, rosnące zainteresowanie budownictwem energooszczędnym oraz podniesienie jakości życia i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Firma posiada niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie fizyki budowli, określania i lokalizowania strat ciepła, działań termo modernizacyjnych. Test przeprowadzany jest przez inżyniera budownictwa posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Firma dysponuje nowoczesnym systemem Retrotec′a EU1101 z wentylatorem Model 1000 oraz miernikiem cyfrowym DM-32. Lokalizacja nieszczelności odbywa się przy pomocy wytwornicy dymu TINY CX.